1. יש לבחור באמצעות Ads Manager (מנהל הפרסום) המופיעה מתחת ל- News Feed

  1. יש לבחור ב- Tab "Billing"

image002

  1. יש לבחור באפשרות "Edit Payment Methods"

image003

  1. יש לבחור באפשרות "Add Payment Method"

image004

  1. יש למלא את פרטי כרטיס האשראי וללחוץ על Continue

image005