האגף למחקר פיתוח וחדשנות – איכילוב

השירות: אתר אינטרנט בעברית לפעילות האגף למחקר פיתוח וחדשנות של בית החולים סוראסקי איכילוב.

גרסה בעברית לאתר האגף למחקר פיתוח וחדשנות על בסיס הגרסה האנגלית במסגרתה בנינו מספר עמודים חדשים.

ממליצה: לימור

03-6974674

כתובתwww.rnd.tasmc.org.il

Scroll to top
Skip to content