מכון וייצמן

השירות: עמוד נחיתה שנבנה עבור מכון ויצמן באנגלית וערבית.

הפיתוח בוצע על בסיס עיצוב ייעודי במטרה לגייס סטודנטים לתואר ראשון להגיש בקשה לתוכנית מצוינות.

ממליץ: אסף

08-9349106

כתובתwww.weizmann.b2p.co.il

Scroll to top
Skip to content