קרן שלם

השירות: אתר אינטרנט לעמותת קרן שלם אשר עוסקת בסיוע מקיף בתחום פיתוח שירותים לאדם מוגבלות שכלית התפתחותית ברשויות המקומיות.

פיתוח האתר התבסס על עיצוב ייעודי והעבודה כללה העברה של מעל לאלף פריטים מהאתר הישן וביצוע שיוכיים לקטגוריות רבות הקיימות באתר.

ממליצה: שרון

050-2885511

כתובתwww.kshalem.org.il

Scroll to top
Skip to content