Algoz

השירות: אלגוז היא חברת השקעות בינלאומית אשר עוסקת בקריפטו.

במהלך השנים האחרונות ביצענו מספר פרויקטים עבור הקבוצה שכלל בניית אתרים, עמודי נחיתה ואחסון אתרים.

כלל הפרויקטים שבוצעו היו באנגלית והעיצוב נוצר על בסיס דרישת הלקוח בפרויקט.

ממליצה: שיבאני

054-6268468

כתובתwww.algozfund.io

Scroll to top
Skip to content